OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Registrácia školenia
Žiadne data alebo nastavenie...

Aktuálne školenia

Odborná správa registratúrnych záznamov 

 

Cieľ vzdelávacej akcie:

Seminár pripraví zamestnancov odborne spôsobilých zastávať funkciu vedúceho registratúrneho strediska a archívu organizácie, naučí účastníkov ako pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracovávať a ochraňovať archívne dokumenty.

Rámcový obsah aktivity:

Seminár je určený pre zamestnancov štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí majú zabezpečovať správu registratúry, pravidelne pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvať a ochraňovať archívne dokumenty organizácie a zamestnancov organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií.

Forma aktivity:

Seminár

Obsah seminára:

Novela zákona o archívoch a registratúrach - nové legislatívne pravidlá v správe pre registratúry platné od
1.3.2011

-   Správa registratúry (základné pojmy, manipulácia so záznamami a spismi v organizáciach,  využívanie registratúry, hodnotenie záznamov - kritéria a najmä postup pri vyraďovaní záznamov)

-   Registratúrny poriadok a registratúrny plán - príprava tvorby, posudzovanie a schvaľovanie,   ich funkcia pri vyraďovaní záznamov

-   Rozdiel medzi registratúrnou a archívnou hodnotou dokumentu

-   Archívna činnosť

-   Transformácia, likvidácia, konkurz - ako postupovať?

Seminár je vedený celý čas formou diskusie .

kontakt:  tel: 0944/134562         e-mail: square7@zoznam.sk      square@weblahko.sk

Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok